ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.
Σας γνωστοποιώ το ενδιαφέρον μου για εγγραφή του σταθμού μου στην Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών. Όταν μου ζητηθεί θα προσκομίσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ:
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Ρ/Σ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΔΕΙΑ
ΠΡΟΦΙΛ (όπως έχει δηλωθεί στο ΕΣΡ)
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ
   
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Ρ/Σ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ - ΑΡ
       ΠΟΛΗ ΤΚ
ΑΦΜ
ΔΟΥ
ΤΗΛ
FAX
   
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΙΝΗΤΟ
E-mail
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το e-mail σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.
Είναι ο ΜΟΝΟΣ τρόπος που χρησιμοποιεί η Ένωση για να ενημερώνει τα μέλη της.